Wat is het?Video marketing wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Maar video's worden zelden uitgekeken. QuickAdjust is een systeem dat zelf aanpassingen in een video kan maken. Bijvoorbeeld een nieuwe afbeelding of een naam die verandert. Deze dynamisch gegenereerde video's worden bijna altijd volledig uitgekeken.


Snel
Samen maken wij een basisvideo op basis van uw huisstijl. Deze kunt u gelijk inzetten. Een aanpassing is klaar terwijl u wacht.
Makkelijk

Deze basisvideo kan vervolgens iedere keer nieuwe gegevens bevatten. Bijvoorbeeld afbeeldingen of tekst.
Dit kunt u zelf doen of wij automatiseren het proces voor u.
Algemene voorwaarden Quick Adjust
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contactuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
Offerte
Bert Penraat Regie & Productie stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Bert Penraat Regie & Productie bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Bert Penraat Regie & Productie hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km.
Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten alle rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtsvrije (kosteloze) muziek te gebruiken bij de productie.
Voice over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen en in de offerte is meegenomen.
Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Bert Penraat Regie & Productie. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Bert Penraat Regie & Productie de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand-schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij hem of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De opdrachtgever (koper) is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
KVK
Deze algemene voorwaarden zijn ingediend bij de KVK op 21-02-2017
Q & A


Q: Blijven de nieuwsbrieven niet in de spam hangen?
A: Als ze nu ook doorkomen is er geen enkel probleem. De film maakt niet uit. Het filmpje is slechts 4 MB


Q: Kan ik dit niet heel makkelijk zelf?
A: Film maken vereist speciale apparatuur en je moet ook nog eens weten hoe je daar mee om moet gaan. Wij hebben dat in huis.


Q: Kan ik meten hoe vaak er op geklikt wordt?
A: Uiteraard valt dit te meten. Kunnen wij ook voor u verzorgen


Q: Als het zo makkelijk is, waarom maken dan zo weinig adverteerders hier gebruik van?
A: In de eerste plaats koudwatervrees. Het is relatief nieuw. Dit heeft ook weer te maken met nieuwere bestandstypen en software bij de ontvanger. HTML5 vs Flash. Vrees voor te veel extra werk. En het idee dat film heel duur is. Inderdaad is een commercial maken extreem duur. Maar dat is dus wat wij niet doen. Wij maken van bestaand beeld een klein nieuw filmpje.


Q: Ik stuur iedere week een nieuwsbrief uit met aanbiedingen. Lukt het in zo’n korte tijd?
A: Als wij op tijd de aanbiedingen van jullie ontvangen is er geen enkel probleem. Wij doen het in een dag.


Q: Kan ik de gemaakte film ook ergens anders inzetten?
A: uiteraard kan de film ook op de eigen website, in de winkel en op social media ingezet worden.


Q: Kan de nieuwsbrief ook geforward worden?
A: de nieuwsbrief met film werkt net als een gewone nieuwsbrief. Dus geen enkel probleem.


Q: Kan het filmpje ook gewoon als email gestuurd worden? Zonder nieuwsbrief?
A: dit kan zeker.


Q: Kan ik ook een bestaande film in mijn nieuwsbrief opnemen?
A: dit kan zeker. Zolang het maar een klein bestandje blijft. Wij kunnen dit met onze apparatuur comprimeren. Vaak willen de makers van zo’n film dit liever niet omdat ze bang zijn dat de kwaliteit teveel naar beneden gaat.


Q: Bij wie liggen de rechten?
A: Dit ligt vrij eenvoudig. De beelden zijn van jullie. De eventuele basisfilm dat we ontwikkelen is van ons. Want daar hebben we natuurlijk veel tijd in moeten steken. Maar dit lijkt ons niet een al te hoge drempel.


Q: Werkt het?
A: De cijfers spreken voor zich. (bijna 300% meer ROI in vergelijking met een standaard email) Maar het is ook belangrijk voor je imago. Dus een dubbel voordeel.
Kosten


Basis video 10-15 sec
500,-


Basis video 15-20 sec
525,-


Basis video 20-25 sec
550,-


Basis video 25-30 sec
575,-


1 aanbieding per maand
100,- (op basis van kwartaal abo)


2 aanbiedingen per maand
125,- (op basis van kwartaal abo)


3 aanbiedingen per maand
135,- (op basis van kwartaal abo)


4 aanbiedingen per maand
150,- (op basis van kwartaal abo)


1 aanbieding per week
50,- (op basis van 6 weken abo)


2 aanbiedingen per week
75,- (op basis van 6 weken abo)


3 aanbiedingen per week
85,- (op basis van 6 weken abo)


4 aanbiedingen per week
100,- (op basis van 6 weken abo)


Aanpassing per dag
In overleg


Voice over per maand
45,-


Voice over per week
35,-


Search fee muziek rechtenvrij
35,-


Muziek aankopen In overleg


Muziek componeren In overleg


1 dag filmen
450,-


1 dag editen
450,-


Product fotografie per product
25,-


Productfotografie op locatie
Dag fee fotograaf


Prijzen zijn exclusief BTW